การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด” ในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” และหัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” โดยเปิดรับภาพถ่ายจากอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชนิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ทางเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดของสมาคมฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด