สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 1-2562

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 2561

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 4-2561

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 3-2561

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 2-2561

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 1-2561

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียน 2560

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 4-2560

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 3-2560

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 2-2560

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการร้องเรียนไตรมาส 1-2560