ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ.

          ภารกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย ไม่เป็นเพียงภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) เท่านั้น แต่การแบ่งบันความรู้สู่สังคมผ่าน "ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ." ทั่วเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. มุ่งมั่นในวันนี้ และในอนาคต

 

ปัจจุบัน ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. เปิดให้บริการแล้ว 4 แห่ง ได้แก่

1. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ จ.ลำปาง

2. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดราชานุรักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

3. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. จะนะ จ.สงขลา

4. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในขณะที่อีก 4 แห่ง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และออกแบบ ได้แก่

1. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

2. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

3. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่

4. ศูนย์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด กฟผ. ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน