ลงทะเบียนรับบัตร RFID สำหรับใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ปี)

 

สถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และวัน/เวลาทำการ เป็นดังนี้

EV 2019 summary

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. และการรองรับรถยานยนต์ไฟฟ้า  >>> File เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟผ. (เอกสารแนบ)

นอกจากนี้สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการของ กฟผ. โดยใช้บัตร RFID ของ กฟผ. ซึ่งค่าบริการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดกับหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสอบถามเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4368139

EV 2019 poster

 

EV 2019 stations

EV 2019 membercard